Database of African Theses and Dissertations including Research (DATAD-R)

Vorm en inhoud van die ouditeursverslag oor finansiële jaarstate volgens Standpunt OU 321 (hersien)

Show simple item record

dc.contributor Swemmer, Phillip Neil
dc.contributor Oosthuizen, G. L.
dc.creator Reilly, Yvonne
dc.date 2015-01-23T04:24:09Z
dc.date 2015-01-23T04:24:09Z
dc.date 1994-06
dc.date.accessioned 2018-06-27T17:12:21Z
dc.date.available 2018-06-27T17:12:21Z
dc.identifier Reilly, Yvonne (1994) Vorm en inhoud van die ouditeursverslag oor finansiële jaarstate volgens Standpunt OU 321 (hersien), University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17607>
dc.identifier http://hdl.handle.net/10500/17607
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17607>
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Hierdie studie is onderneem om aan te dui hoe die verslagleweringsfunksie van die ouditeur in openbare praktyk be1nvloed word deur die voortdurende veranderings in onder andere, gemeenskapstrukture en gemeenskapsdoelwitte. Gedurende die afgelope aantal jare het die gebruiker van die ouditeursversl ag herhaaldelik druk op die ouditprofessie geplaas om beter kommunikasiemiddels tot stand te bring. Die ouditprofessie het gehoor hier aan gegee en een van die reaksies op hierdie versoek was die uitreiking van 'n voorgeskrewe nuwe verlengde vorm van die ouditeursverslag. In hierdie studie word die proses van ontwikkeling van die verlengde vorm van die ouditeursverslag deurgevolg. Spesifieke verwysing na die verslagleweringsbeleide wat tans in sekere toonaangewende lande gevolg word, word gedoen, naamlik: die Verenigde State van Amerika, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkryk. Om te verseker dat die ouditprofessie altyd gehoor gee aan die behoeftes van die gebruiker van die ouditeursverslag en sodoende 'n professie met 'n visie sal bly, word aanbeveel dat volgehoue navorsing op die gebied van ouditverslaglewering sal bly voortgaan.
dc.description This study was undertaken to indicate how continua 1 changes in, inter alia, community structures and goals have influenced the reporting function of the auditor in public practice. In recent years users of the auditor's report have applied continual pressure on the profession to improve its communication tools. One of the responses to this demand has been the issuing of the newly expanded long format auditor's report. In this study the development process of the new long format auditor's report has been researched and described with specific reference to the reporting practices in some of the leading countries in the field viz; the United States of America,South Africa and the United Kingdom. Continuing research within the domain of audit reporting is recommended to ensure that the profession deals with reporting problems as they occur, thus retaining the visionary status of the profession.
dc.description Auditing
dc.description M. Com. (Auditing)
dc.format 1 online resource (ix, 264 leaves)
dc.language af
dc.subject Analysis
dc.subject Comments
dc.subject Comparison
dc.subject Content
dc.subject Criticism
dc.subject Development
dc.subject Discussion
dc.subject Format
dc.subject Critical perspective
dc.subject Audit reporting practice
dc.subject Attest function
dc.subject 657.452
dc.subject Auditing
dc.title Vorm en inhoud van die ouditeursverslag oor finansiële jaarstate volgens Standpunt OU 321 (hersien)
dc.type Dissertation


Files in this item

Files Size Format View
dissertation_reilly_y.pdf 3.541Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DATAD-R


Browse

My Account