Database of African Theses and Dissertations including Research (DATAD-R)

Prediker, 'n wysheidsgeskrif deurspek met aanhalings? : die aanhalingshipotese krities bespreek aan die hand van Prediker 9-11

Show simple item record

dc.contributor Spangenberg, I. J. J. (Izak J. J.)
dc.creator Dekker, Erica
dc.date 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date 1996-11
dc.date.accessioned 2018-06-27T17:12:58Z
dc.date.available 2018-06-27T17:12:58Z
dc.identifier Dekker, Erica (1996) Prediker, 'n wysheidsgeskrif deurspek met aanhalings? : die aanhalingshipotese krities bespreek aan die hand van Prediker 9-11, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17993>
dc.identifier http://hdl.handle.net/10500/17993
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17993>
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Summaries in English and Afrikaans
dc.description In die veertigerjare het Robert Gordis aanhalings in die boek Prediker uitgewys. Diethelm Michel en Norman Whybray het die aanhalingshipotese ondersteun, terwyl Michael Fox nie ten gunste daarvan was nie. Whybray het kriteria saarngestel op grond waarvan hy aanhalings uit ouer wysheidsmateriaal kon onderskei. Fox kon op grond van sy eie kriteria geen aanhalings identifiseer nie. Om vas te st el of die Prediker we! uit ouer wysheidsmateriaal aanhaal, word eerstens gekyk na hoe die wysheid in Israel ontstaan het en wat die boek Prediker se verhouding tot ander wysheidsgeskrifte is. Hie ma word die histories-kritiese bestudering van die boek onder die loep geneem alvorens die navorsingsgeskiedenis van aanhalings nagegaan word. Prediker 9-11 word ondersoek om te bepaal of die Prediker we! uit vroeere wysheidsmateriaal aanhaal. Ten slotte word die vraag gevra of Bybelvertalings aanhalings moet uitlig ten einde die teks beter verstaanbaar te maak.
dc.description In the forties, Robert Gordis pointed out that quotations do occur in the book Ecclesiastes. Diethelm Michel and Norman Whybray endorsed this hypothesis of quotations, while Michael Fox has taken a stance against it. Whybray compiled criteria to distinguish older wisdom sayings in the book Ecclesiastes. Fox applied his own criteria and could not find any quotations. To determine if the author (Qohelet) does quote from older wisdom material, we take a look how the wisdom developed in Israel and what the book's relation was to other wisdom books. Then the contribution of the historical-critical methods to the understanding of the book is surveyed before die research history of quotations is discussed. Ecclesiastes 9-11 is examined to determine if Qohelet really quotes from older wisdom material. Finally, we ask the question whether quotations should be highlighted in Bible translations in order to improve understanding of the text.
dc.description Biblical and Ancient studies
dc.description M.A.(Biblical Studies)
dc.format 1 electronic resource (117 leaves)
dc.language af
dc.subject Bybel (0.T.) Prediker
dc.subject Bybel (O.T.) Qohelet
dc.subject Bybel (0.T.) Wysheidsliteratuur
dc.subject Aanhalings
dc.subject Literere Kritiek - Prediker
dc.subject Vormkritiek - Prediker
dc.subject Redaksiekritiek - Prediker
dc.subject Bible (0. T.) Ecclesiastes
dc.subject Bible (0.T.) Qohelet
dc.subject Bible (O.T.) Wisdom literature
dc.subject Quotations
dc.subject Literary criticism - Ecclesiastes
dc.subject Form criticism - Ecclesiastes
dc.subject Redaction criticism - Ecclesiastes
dc.subject 223.8066
dc.subject Bible. O.T. Ecclesiastes IX-XI -- Criticism, interpretation, etc.
dc.subject Bible. O.T. Ecclesiastes IX-XI -- Criticism
dc.title Prediker, 'n wysheidsgeskrif deurspek met aanhalings? : die aanhalingshipotese krities bespreek aan die hand van Prediker 9-11
dc.type Dissertation


Files in this item

Files Size Format View
dissertation_dekker_e.pdf 2.332Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DATAD-R


Browse

My Account